Ny belysning gav Adlibris bättre arbetsmiljö och sänkta kostnader

I en 1800-talsbyggnad i Morgongåva sitter Adlibris Logistik Center och distribuerar böcker beställda via internet. De 12 000kvm stora lokalerna fick ett nytt modern belysningssystem med digital styrning, vilket inte bara sänkte förbrukningen med nästan hälften – de 200 medarbetarna fick också en betydligt bättre arbetsmiljö.

Tony Andersson är fastighetschef på Svensk Fastighetsfond, som förvaltar fastigheten. En av hans många uppgifter är att så långt som möjligt försöka energieffektivisera bolagets fastighetsbestånd.

– Vi tittar nu igenom hela vårt fastighetsbestånd när det gäller energieffektiviseringar. Därför var det naturligt för oss att ta upp frågan med Adlibris. Vi ville få ned elförbrukningen samtidigt som man på Adlibris tyckte att den gamla belysningen gav för dåligt ljus, säger Tony Andersson.

Svensk Fastighetsfond kontaktade därför Elledarna, som tidigare utfört arbeten åt företaget.

– Det var mycket dålig kvalitet på den befintliga belysningen, som bestod av gamla T8-rör och strålkastarbelysning med gult ljus, säger Krister Barvestig på Elledarna, och fortsätter:

- Tidigare tände man upp all belysning på morgonen och sen stod det och lyste hela dagarna. Givetvis drog det mycket energi, enligt våra beräkningar 122 670 kWh/år.

Belysningen, som är levererad av Elektroskandia har en DALI-styrning från Helvar, där belysningen tänds upp sektionsvis beroende på hur personalen rör sig i lokalerna. Efter 15 minuters inaktivitet dimras belysningen i sektionen ned till 20 procent av max och en timme släcks den helt. Även dagljuset är med och styr. Vid de tillfällen då ljusinsläppet är tillräckligt starkt från befintliga fönster kompenserar armaturen detta genom dagsljusstyrning.

Under våren och sommaren 2011 installerade Elledarna 245 stycken Esinda-armaturer, närvarosensorer och styrsystem från DALI i lokalerna. Sedan dess bedrivs verksamheten på Adlibris Logistik Center i nytt och betydligt bättre ljus. Bytet till ny modern armatur, närvarosensorer och digitala styrsystem har inneburit att energiförbrukningen har sjunkit från cirka 123 000 kWh till ungefär 74 000 kWh per år. Trots en relativt stor investering räknar Tony Andersson med att den ska ha betalat sig på sju år. Och då är varken miljövinsterna för samhället i stort eller den förbättrade arbetsmiljön för Adlibris personal inräknad i kalkylen.

– För oss är den här lösningen perfekt, inte minst för att det nu är så enkelt, säger Johannes Träskman produktionschef på Adlibris.

- Nu behöver vi inte längre ödsla tid på att gå runt och tända på morgonen och släcka på kvällen. Allt sköts automatiskt. Sen är det bra och energieffektivt att belysningen dimras ned när ingen är där. Sist men inte minst är det skillnad som natt och dag på belysningen förr och nu. Det nya ljuset innebär en klart bättre arbetsmiljö här på företaget.

Fler smarta exempel