Tips till beställare

Jan Lindberg är energicontroller på Landstingsfastigheter i Västernorrland där man sedan ett par år tillbaka arbetar mycket med frågorna kring energieffektivisering. Här är hans tips till andra som vill komma igång med denna typ av projekt.

Inventera innan start
Förarbetet är viktigt. Börja med en grundlig inventering av den befintliga belysningen. Engagera personalen och lyssna till deras synpunkter om arbetssätt och verksamhetstider.

Anlita proffs
Det lönar sig att anlita en erfaren konsult som vet vad som behöver göras och i vilken ordning saker ska göras. Gemensamt kan ni ta fram den bästa och mest energieffektiva lösningarna för just er.

Justeringar
När anläggningen driftsatts kommer ofta förslag på förändringar i belysningsstyrning utifrån verksamhetens behov. Fördelen nu är att det är lätt att programmera om styrningen och göra förändringar gällande tider, antalet tända armaturer nattetid etc.

Engagera organisationen
Genom att visa hela organisationen vad ni uppnått med det nya belysningssystemet, ökar medvetenheten och förståelsen, samtidigt som det kan bidra till ökad intern stolthet.

Uppföljning
Genom att göra en grundlig uppföljning av projektplanen och kritiskt granska resultaten av den nya systemet kan man dra nyttiga lärdomar inför nästa projekt.

 

 

Fler smarta exempel