Tryggare cykelturer tack vare närvarostyrning

Gator, torg, parker, gång- och cykelvägar kräver ordentlig belysning under dygnets mörka timmar för att inte upplevas som otrygga och ogästvänliga. Problemet är att de gamla belysningssystemen förbrukar stora mängder energi – trots att parkerna är helt folktomma. Liljeholmsparken i Jönköping fick nytt liv kvällstid med närvarostyrd LED-belysning på gång- och cykelvägar.

När det gäller närvarostyrning utomhus är vi bara i början av en spännande utveckling. Tekniken finns. Liksom intresset från kommunerna. Men hur är det med tryggheten? Hur upplevs den av kvälls- och nattvandrare när ljuset från gatlamporna dimras upp istället för att ligga konstant på max? I Jönköping har man bestämt sig för att gå från tro till vetande.

I populära Liljeholmsparken i Jönköping var det dags för en allmän upprustning av belysningen i en park som på dagtid lockar skaror av besökare, men som så fort mörkret fallit ratades, framför allt av kvinnorna.

Johan Röklander är utbildad ljusdesigner och belysningsplanerare i Jönköpings kommun. Han ser bara fördelar med att ersätta gammal kvicksilverarmatur med ny modern belysningsteknik. Och det oavsett förbjudet mot Hg-lampor som träder i kraft 2015. Med modern teknik kan man göra så mycket mer. Framför allt när det gäller energibesparing men också när det gäller den estetiska upplevelsen.

Den största utmaningen i parken var en 350 meter lång gång- och cykelväg. Ett pilotprojekt där kvicksilverarmaturen på de befintliga stolparna har bytts mot LED. Dessutom installerades närvarostyrning. Belysningen är dock aldrig helt nedsläckt. Istället dimras den ned till 20 procent av max när ingen är där.

- Även om installationen är permanent så vill vi ändå försöka att ta reda på hur människor reagerar inför en utomhusbelysning som dimmras upp då man närmar sig den. Vi vill också ha svar på hur lång tid efter det att man har passerat en stolpe ljuset ska släckas ned? Vi vill ju inte att folk ska känna sig jagade av mörker, säger Johan Röklander.

Anläggningen i Liljeholmsparken är idag programmerad följande sätt; så fort en fotgängare eller cyklist aktiverar en av stolparnas sensorer ökar ljustyrkan till 100 procent, både på stolpen de passerar och på de två framförvarande. Denna inställning kan ju naturligtvis ändras, främst beroende på hur den upplevs av människorna som utnyttjar vägen. Tryggheten kommer alltid i första rummet, därefter besparingspotentialen. Hittills ser det dock ljust ut, för båda.

Enbart bytet från kvicksilverarmatur till LED-armatur innebär en energibesparing på 74 procent. Då har man inte räknat in effekten av närvarostyrningen. Under hösten kommer man dock att koppla på en logger som mäter energiåtgången under olika delar av dygnet. Då får man svart på vitt även här.

Fler smarta exempel