Götaplatsen – 90 procent mera ljus med sänkt effektuttag

Götaplatsen är en känd plats i anslutning till Göteborgs paradgata Kungsportsavenyn. Efter 20-30 års diskussioner har platsen fått ett lyft med den nya belysningen, som nyligen belönats med utmärkelsen Svenska Ljuspriset.

Enligt tävlingsjuryn har behovet av trygghet, funktion och upplevelse samordnats på ett utomordentligt sätt för att befästa platsens dignitet. Projektteamet har med men sin skickliga ljusgestaltning skapat en känsla som om ljuset alltid funnits där.

Förutom att den nya belysningen är vacker är den även energieffektiv. En intressant aspekt är att man från tidigare kunnat sänka effektuttaget från 6 kW till knappt 5, trots att man ökat den fysiskt belysta ytan med hela 90 procent! Detta tack vare att man utnyttjat ett system för ljusstyrning och att man i mycket stor utsträckning använt armaturer bestyckade med LED. Till exempel Poseidon belyses idag av 8 stycken armaturer á 12W, istället för tidigare 17 armaturer á 35-70W. All LED-belysning på Götaplatsen kan styras med ett radiobaserat system.

Den nya belysningen skapar möjligheter så att platsen även under kvällstid nu kan bli en trivsam samlingspunkt.

Fler smarta exempel