Världens första tennishall i passivhusteknik – Södra Climate Arena i Växjö

Det var med pompa och ståt som den invigdes hösten 2012. Landshövdingen var där och slog den första bollen i världens första tennishall som klarar kraven för att få kallas passivhus. Denna koncepthall i trä är ett unikt projekt som Södra ligger bakom och är belägen intill deras huvudkontor på Teleborgsområdet i Växjö. Passivhustekniken innebär inte bara att byggnaden är extremt energisnål utan även klimatvänlig. Att den dessutom fått arkitektpris för sitt unika utseende är lätt att förstå när man betraktar de spännande fasaderna i olika träslag.

Passivhustekniken innebar att man minimerar värme- och ventilationsförluster så att energibehovet för uppvärmningen blir extremt låg. Den internationella gränsen för certifiering ligger på 15 kWh per kvadratmeter och år, men den har hallen ligger hela 25 procent lägre än så. Och det beror på den genomtänkta byggnadskonstruktionen i kombination med all smart och energisnål utrustning. Belysningen ar ett exempel där man lagt sig på en lag elförbrukning genom att installera belysning med närvarostyrning och rörelsevakter.

Installator är Bravida i Växjo som ansvarat for elinstallationen i hela anläggningen.

– Det tog ungefär sex månader for oss att installera all elutrustning, berättar Torgny Nilsson som ar projektledare på Bravida.

Han fortsätter; förutom i själva tennishallen med sina fyra olika banor har vi även monterat rörelse- och närvarovakter i andra utrymmen, som t.ex. konferensrum och kontor samt gångar. Totalt handlar det om både närvaro- och rörelsevakter, de ar liksom all annan utrustning uppkopplade till KNX-systemet. Med KNX-systemet har vi fått en anläggning som styrs smart med extremt lag energiförbrukning.

Torgny säger att han for övrigt är förvånad över vilken bra räckvidd rörelsevakterna har i tennishallen trots att de sitter så högt.

Fler smarta exempel