Ekonomiskt stöd för energikartläggning

Energimyndigheten erbjuder ett ekonomiskt stöd för till små och medelstora företag för att göra en energikartläggning. Att genomföra en kartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och en bra utgångspunkt för att hitta de mest lönsamma energieffektiviseringsåtgärderna.

Det finns en stor omedvetenhet om belysningens stora sparpotential och stödet gör det betydligt enklare för de små och medelstora företagen att plocka den lägst hängande frukten och komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete. En investering i modern belysning, som en bra för både människa och miljö, ger en omedelbar energibesparing från dag ett.

Läs mer om stödet för energikartläggning

Läs mer om rätt belysning för människa och miljö

Fler smarta exempel