Varje sparad energikrona ökar fastighetens värde

Parkeringsgaraget i Globen Shoppning är 9 000 m2 stort och omfattar totalt 1500 garageplatser på tre plan. När belysningen i garaget behövde renoveras vill fastighetsbolaget Klövern satsa på en framtidssäkrad lösning med smart ljusstyrning.

Den tidigare lösningen bestod av T8-lysrörsarmaturer och ett ljusstyrningssystem som tände belysningen till 100 % när någon kom in i garaget. Efter två timmer släcktes belysningen helt. Kablaget behölls och varje armatur byttes, armatur mot armatur till en modern LED-variant. Det nya styrsystemet fungerar så att garaget är tänt till 10 % när ingen är där. När en bilist kör in tänds belysningen till 90 % och när besökaren lämnar garaget går belysningen åter ner till 10 % på två minuter.

Fler vinster:

- En energibesparing på 50 %
- Ett tryggare parkeringshus med vitt ljus
- En värdeökning på fastigheten
- Minskade underhållsbehov och -kostnader: Tidigare behövde man byta lysrör vartannat år, nu är det först efter 15 år som LED-modulinsatserna behöver bytas.

”Eftersom energin är den största utgiftspost, som fastighetsägaren kan påverka ökar också fastighetsvärdet vid varje sparad krona.”  

Fler smarta exempel