Klassens ljus i Segeltorpsskolan

År 2007 satte Huddinge kommun spaden i marken. Äntligen skulle eleverna från årskurs ett till nio i Segeltorp få en riktig skola att gå till och slippa de provisoriska paviljongerna som inte bara blivit gamla och slitna utan även alldeles för små. Tre år senare flyttade närmare 900 elever in en helt ny och toppmodern skola. En skola byggd i fem etapper varav den sista avslutades så sent som sommaren 2012.

Att Segeltorpsskolans också skulle utrustas med Smart belysning, som styrs av närvaro och dagsljus, var närmast en självklarhet. Miljö- och driftsekonomiska skäl i all ära, men ett minst lika viktig argument för Smart belysning handlade om ren och skär pedagogik. Hur skulle det se ut ifall skolans alla lampor står och lyser för fullt oavsett nytta, samtidigt som man försöker lära ut vikten av att hushålla med naturens resurser. Vilka signaler sänder man då till eleverna?

Ändå är det inte helt självklart hur smart belysning man egentligen kan installera i en skolsal. Anders Melin, projektledare på Huge Fastigheter och den som höll i trådarna, fick snart klart för sig att ett klassrum är inte som vilken arbetslokal som helst. Ett klassrum ställer helt andra krav på flexibilitet, något som automatiken inte alltid klarar av att hantera. Vad skulle hända under en uppsatsskrivning till exempel, om en närvarosensor fick bestämma helt och hållet själv? Eleverna sitter stilla, funderar och skriver. Inga större rörelser förkommer i klassrummet och plötsligt blir allt mörkt. Som sagt, ett klassrum ställer särskilda krav på ljusstyrning.

Lösningen för Segeltorpskolan låg i att låta lärarna bli en del av klassrummets smarta belysning. Läraren måste själva kunna mörklägga sitt klassrum, även då närvarosensorn registrerar rörelse. Och på motsvarande sätt måste belysningen kunna förbli tänd även då alla i rummet sitter stilla som tända ljus.

Rent tekniskt innebar lösningen att klassrummen i Segeltorpsskolan fick automatisk ljusstyrning med manuella inslag. Ljuset tänds manuellt med tryckknapp. Även ljusnivån väljs manuellt med tryckknapp. En minnesfunktion med dagsljuskompensation håller ljusnivån konstant inne i klassrummet oavsett hur mycket dagsljus som strömmar in genom fönstren. Vid frånvaro släcks belysningen inom en relativt kort tid, om inte läraren tillfälligt har valt att blockera klassrummets närvarostyrning. Efter trettio minuter träder närvarostyrningens automatik åter i funktion.

Även en skoldag har ett slut. Men för att Segeltorpskola inte skall försjunka i totalt mörker när personalen går hem, har man på insidan försett flera fönster med punktbelysning i form av extremt energisnåla LED-lampor som tänds i samma ögonblick som skolans larm aktiveras.

Tyvärr tillhör Segeltorpsskolan ett av få undantag när det gäller Smart belysning. Enligt Energimyndigheten väntar fortfarande 73 procent av Sveriges skolor på att ta steget in i 2000-talet när det gäller belysningskvalitet och energibesparing. Och besparingspotentialen är stor. Smart belysning kan sänka driftskostnaden med hela 75 procent. För Huge och Segeltorpsskolans del räckte dock med att kort konstatera – det ligger i tiden.

Fler smarta exempel