Dynamiskt ljus förstärker aktiviteterna i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek

När ett nytt och större kulturhus i Vallentuna centrum skulle byggas ville man skapa en central mötesplats för medborgarna. Det nya kulturcentrumet innehåller således ett stort bibliotek, lokaler för utställningar, teater och musik, verkstad, läshörna för barn och ett café. För att förstärka aktiviteterna och tillmötesgå de olika behoven i respektive lokal vade man ett flexibelt och mångsidigt belysningssystem med ett avancerat styrsystem.

Sammantaget styrs belysningen i Vallentuna Kulturhus och Bibliotek via ett DALI-nätverk och central styrning och övervakning sköts genom ett system som garanterar att alla ljuskällor automatiskt är inställda för kvällsscener eller välkomstscener. Ett styrsystem som reglerar belysningen efter närvaro och tillgång till dagsljus är också installerat.

Parallellt med den centrala styrningen skulle möjligheten finnas att styra belysningen på varje våning oberoende av varandra. Personalen kan nu välja en förinställd scen, starta en lokal belysningssekvens eller manuellt ljusreglera belysningen.

Den dynamiska och mångsidiga belysningen förstärker de olika aktiviteter som äger rum i byggnaden. Denna övergripande strategi för ljusstyrning minskar också energiförbrukningen och miljöpåverkan eftersom man utnyttjar dagsljusstyrning och närvarokontroll.

Fler smarta exempel