Smart belysning och trådlös styrning sparar energi i trapphusen i Norra Djurgårdsstaden

 

 

 

Idag förbrukas energi värd två miljarder kronor av belysningen i Sveriges lägenhetshus. Kort sagt är det ett område där det finns stora möjligheter till besparingar genom energieffektivisering. Byggföretaget JM har startat ett pilotprojekt i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där målet är att minska energianvändningen i bostäder.

Energieffektivitet är en viktig del av JM:s varumärke och en given utgångspunkt när de startar projektering av nya bostäder. Som en del i arbetet med att åstadkomma lägre energiförbrukning har JM satsat på smart belysning i trapphusen i Norra Djurgårdsstaden. Smart belysning med moderna LED-armaturer kan minska energiförbrukningen med upp till 80 % jämfört med konventionella installationer.

Med smart belysning blir belysningen helt behovsanpassad och följer ljuset människorna som går i trapphuset. Belysningen är på när den behövs: där någon är och dit någon är på väg. Sedan är den alltid släckt när ingen vistas i trapphuset. Den smarta belysningslösningen i JM:s projekt har dessutom trådlös styrning. Varje armatur är försedd med en närvarosensor samt en styrenhet som genom radiovågor kommunicerar trådlöst med de andra armaturerna.

Eftersom kommunikationen mellan armaturerna sker trådlöst så är installationen enkel och snabb att få på plats. En elinstallatör behöver bara montera armatur på tak eller vägg, ansluta till 230 V, ställa in sensorerna och installationen är klar. Den enkla installationen är viktig med tanke på hur många lägenhetshus som byggdes i Sverige under 1960- och 70-talet vilka nu är i behov av renovering och energieffektivisering.

 

Fler smarta exempel